تبلیغات
وبلاگ خبری آموزشی هیات شطرنج جویبار - آیین نامه مسابقات جام شهرهای مازندران

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

آیین نامه مسابقات جام شهرهای مازندران
سومین دوره مسابقات شطرنج جام شهرهای مازندران ( جام هیات های سابق ) 27 آبان ماه آغاز می شود. این مسابقات ریتد می باشد و قهرمان مسابقات به عنوان سهمیه استان در مسابقات شهرهای کشور حضور خواهد یافت.
یین نامه مسابقات شطرنج
اولین دوره جام شهرهای استان مازندران (آقایان- بانوان) ( ریتد )


(قهرمان مسابقات به عنوان سهمیه به مسابقات قهرمانی شهرهای کشور اعزام خواهد شد.)
 
· ماده1: افتتاحیه
 
1-مسابقات راس ساعت 9 روزپنج شنبه مورخه 27 آبان ماه در ساری ، برگزار می شود.
· ماده 2: مقررات عمومی

1. مجری مسابقات، هیئت شطرنج استان مازندران می باشد .
2. مقررات فیده حاکم برمسابقات است .
3.مسابقات ریتد می باشد و نتایج جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال میگردد.
4. ارائه اصل شناسنامه و فتوکپی آن در شروع مسابقات الزامی است.
5. زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه و 30 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت خواهد بود.
6. هر هیئت شطرنج استان حداقل باید یک تیم در مسابقات شرکت دهد. تعداد تیم های شرکت کننده برای هر شهر نامحدود است.
· ماده 3:هیئت ژوری
1-این هیئت متشکل از7 نفرکه 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر اعضای علی البدل می باشند. اعضای هیئت ژوری از جانب هیئتی متشکل از دبیر هیئت استان ، رئیس کمیته فنی و رئیس کمیته مسابقات انتخاب خواهند شد . لازم به ذکر است که از هر شهرستان یک نفر که در مسابقات حضور دارند انتخاب میشوند.
2-جلسات هیئت ژوری باحضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد که رای ایشان لازم الاجرا می باشد.
· ماده4: داوری
1.انتخاب سرداور مسابقات به عهده کمیته داوران  استان می باشد. حکم وی را کمیته داوران صادر مینماید.
2.سایر داوران توسط هیئت شطرنج شهر میزبان معرفی وبا تائید کمیته داوران استان مشغول به کار می شوند .

3. اگر بازیکن یا تیمی بیش از 30 دقیقه  از زمان اعلام شده مسابقات تاخیر داشته باشد بازنده محسوب می شود مگر اینکه مراتب قبلا به اطلاع سرداور رسانده شده باشد.

· ماده 5: وظایف و تعهدات تیم های شرکت کننده
1. اسامی بازیکنان و ترکیب اصلی تیم باید توسط سرپرست تیم ، کتبا حداکثر 48 ساعت قبل از آغاز مسابقات به کمیته مسابقات اعلام شود.
2. سرپرست یا کاپیتان هر تیم موظف است نیم ساعت قبل از شروع هر دور از مسابقه ترکیب تیم خود را کتبا  به سرداور مسابقات اعلام دارد در غیر این صورت باید با ترکیب اصلی در مسابقه شرکت کند.
3. تیمهای شرکت کننده موظفند اداره ورزش و جوانان شهرستان خود را از حضور خود در مسابقات شطرنج جام شهر های شطرنج استان مطلع نمایند.


6. تیمها موظفند 48 ساعت قبل از شروع مسابقات نشانی، شماره تماس و هرگونه تغییرات بعدی آن را به کمیته مسابقات اعلام نمایند.
7. چنانچه تیمی در نیم فصل اول از مسابقات انصراف دهد کلیه نتایج آن تیم 4بر 0 بازنده اعلام می شود .
8. تغییر اسامی تیم ها در طول برگزاری مسابقات بممنوع می باشد.
· ماده 6:تخلفات و اعتراضات
1. به کلیه تخلفات در صورت گزارش کتبی، که خارج از وظایف هیئت ژوری باشد ، هیئت رئیسه هیئت شطرنج استان رسیدگی می نماید.
2. برای رسیدگی به اعتراض هر تیم نسبت به رای سرداور که توسط سرپرست آن تیم اعلام می گردد هیات ژوری تصمیم خواهد گرفت.
3. مبلغ 300 هزار ریال به همراه اعتراض کتبی به هیات ژوری باید تسلیم شود که در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ دریافتی مسترد و در غیر اینصورت به نفع هیئت شطرنج استان ضبط می شود.
4. اعتراض هر تیم باید حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام بازی به هیات ژوری تسلیم گردد.
5. بازیکنان موظفند اعتراضات خود را از طریق سرپرست تیم خود به هیات ژوری تسلیم دارند.
· ماده 7: شرایط و برنامه مسابقات
1. مسابقات به صورت سوئیسی برگزار می گردد و بر اساس تعداد تیم های شرکت کننده در 7 یا 9 مرحله برگزار می شود
2. بازی ها به صورت متمرکز در شهر ........ برگزار میگردد.
3. مسابقات طی برنامه اعلام شده توسط کمیته مسابقات برگزار خواهد شد.

4.  چنانچه عوامل طبیعی و عذرهای موجه موجبات عدم حضور تیم یا تیم ها را فراهم آورد تعیین زمان دیگر برای برگزاری آن مرحله از مسابقات توسط کمیته مسابقات اعلام خواهد شد .
5. مسابقات بر روی 4 میز انجام می شود هر تیم می تواند با 6 بازیکن با احتساب 2 نفر ذخیره شرکت نماید.

.6- چنانچه تیمی  دو نفر بازیکن زیر 14سال داشته باشد می تواند از سه نفر ذخیره استفاده کند.
7-  چنانچه تیمی نتواند اعضای تیم خود را به طور کامل معرفی نماید حداکثر تا آغاز دور چهارم مسابقات باید نسبت به تکمیل تیم اقدام نماید و مراتب رابه اطلاع کمیته مسابقات برساند در غیر این صورت باید تا پایان  مسابقات  با همان نفرات مسابقات را ادامه دهد.
11.  ساعت شروع مسابقات در هر مرحله از طرف کمیته مسابقات اعلام می گردد.
· ماده8: شرایط بازیکنان
1. هیچ تیمی حق ندارد به هیچ وجه از بازیکنان غیر بومی استفاده نماید.
2. بازیکن بومی به بازیکنی اطلاق می شود که 6 ماه قبل از شروع مسابقات سکونت دائم

  در شهر تابع هیئت شطرنج مورد نظر داشته باشد. بدیهی است بازیکنانی که محل تولد و صدور شناسنامه آنها ان شهر باشد بومی محسوب می شوند .


3. حضورحداقل دو بازیکن از هر تیم برای انجام یک دور از مسابقه الزامی است در غیر این صورت تیم 4 بر  0  بازنده  محسوب می گردد. ولی بازیکن آن تیم می تواند برای کسب نتیجه انفرادی بازی نماید.
5 . چنانچه بازیکن یا تیمی در مقابل بازیکن یا تیمی دیگر غایب باشد برای بازیکن و یا تیم حاضر حد اکثر امتیاز در نظر گرفته می شود . ولی برای محاسبه قهرمان میز کسب امتیاز کامل منوط به انجام بازی می باشد. برای تیم هایی که بر اساس قرعه کشی استراحت می خورند حد اکثر دو امتیاز درنظر گرفته می شود.
· ماده 9 :نتایج و پوئن شکنی
1. رده بندی نهایی بر اساس برد تیمی ( برد 3 ، مساوی 1 ، باخت 0 ) هر تیم در پایان مسابقات تعیین می گردد. چنانچه دو یا چند تیم امتیاز یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه تیم برتر از روش زیر استفاده می گردد.
الف. مجموع امتیازات           ب. نتیجه دیدار مستقیم دو تیم 
     پ. سونه بورن برگر
· ماده 10 :ورودی و جوایز
1. ورودی مسابقات مبلغ
4000000 ریال برای هر تیم می باشد که باید تا تاریخ
..........به حساب هیات شطرنج مازندران واریز و فیش آن به هیات استان تحویل گردد در غیر این صورت از شرکت تیم در مسابقات جلوگیری می شود.
2. به 3 تیم برتر مسابقات، تندیس یادبود و  لوح قهرمانی و مدال اهدا می گردد.
3. اهدای جوایز به شرح ذیل می باشد:
الف. 40% مبالغ ورودی نزد هیات استان باقی می ماند.
ب. تیم اول : 25 % مبلغ ورودی
پ. تیم دوم : 20 % مبلغ ورودی
ت. تیم سوم : 15% مبلغ ورودی
· ماده 11:دستمزدها
1. دستمزد ناظر ، سرداور و مدیر اجرایی  به عهده هیئت شطرنج استان می باشد .
2. دستمزد داوران مسابقات از سوی کمیته داوران تعیین میگردد.
· ماده 12 : اسکان و غذا
1. مکان استراحت و خوابگاه بازیکنان توسط میزبان پیش بینی و به تیمها  پیشنهاد  می گردد .
تاریخ : دوشنبه 3 آبان 1395 | 10:47 ق.ظ | نویسنده : Admin | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • آریان بی سی